• 01.jpg
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.jpg
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18 mini.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG

30 grudnia 2012

Jezus od swoich narodzin aż po śmierć był ubogi i pokorny sercem. W czasie swojej publicznej działalności nie miał „gdzie głowy skłonić”. W godzinie męki wyprowadzono Go i ukrzyżowano poza miastem. Ale wcześniej, w dzieciństwie, udziałem Jezusa było to, co najbardziej przyczynia się do rozwinięcia autentycznej ludzkiej osobowości: wzrastał w klimacie serdecznej, prostej, kochającej się rodziny. By objawić, czym jest miłość, trzeba także samemu być kochanym.

Ks. Jan Konarski, „Oremus” grudzień 2006, s. 122

Czytania i komentarze