• 01.jpg
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.jpg
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18 mini.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
udało nam się zrealizować następujące projekty:

2013

Dziedzictwo Kulturowe / Ochrona Zabytków

1. Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP ( XVIII w.): konserwacja barokowych polichromii ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela

Przeprowadzona została pełna konserwacja polichromii ściennych J.W. Neunhertza na sklepieniui glifie okiennym w Kaplicy Emmanuela, która objęła : usunięcie nalotów mikroorganizmów, zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, wzmocnienie strukturalne zaprawy, podklejenie spęcherzeń i odspojeń, odsolenie, utrwalenie i punktowanie scalające warstwy malarskiej. Koszt zadania wyniósł 218 625 ,12zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000 ,00 zł. więcej

2. Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – Kaplica Marii Magdaleny (1738r.): renowacja - etap I.

Przeprowadzono pełną renowację barokowego wystroju kaplicy Marii Magdaleny, która objęła: konserwację polichromii ściennych, konserwację ołtarza "św. Marii Magdaleny" oraz drzwi wejściowych. I etapem prac była konserwacja malowideł ściennych : oczyszczenie i dezynfekcja / usunięcie mikroorganizmów/, konsolidacja warstw technologicznych, uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej. Pełną konserwacją objęty został ołtarz wraz z obrazem. Wykonane zostały następujące zabiegi: impregnacja drewna, usunięcie zabrudzeń i przemalowań, stabilizacja połączeń, uzupełnienie ubytków warstw. Koszt zadania wyniósł 217 066,33 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł. więcej

 2014

Dziedzictwo Kulturowe / Ochrona Zabytków

1. Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja polichromii  ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela ­ kontynuacja prac.

Wykonano pełną konserwację polichromii ściennych J.W. Neunhertza w glifie okiennym na emporze nad Kaplicą Emmanuela  która obejęła: usunięcie zabrudzeń, wtórnych nawarstwień, nalotów mikroorganizmów, wzmocnienie strukturalne zaprawy,  podklejenie spęcherzeń i odspojeń, odsolenie, utrwalenie i punktowanie scalające warstwy malarskiej. Koszt zadania wyniósł 108 492,15zł w tym dofinansowanie MKiDN 100 000 ,00 zł. więcej

2. Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad

Prace konserwatorskie miały na celu zahamowanie procesów niszczenia oraz przywrócenie obiektom pełni walorów technicznych i estetycznych polichromowanych i złoconych balustrad empor. Koszt zadania wyniósł 215 250,00 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł. więcej

2015

1. Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad

Prace konserwatorskie miały na celu zahamowanie procesów niszczenia oraz przywrócenie obiektom pełni walorów technicznych i estetycznych polichromowanych i złoconych balustrad empor. Koszt zadania wyniósł 203 761,80 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł. więcej