Jezus, narodzony z Maryi w betlejemskim ubóstwie,
On, odwieczny Syn, darowany nam przez Ojca,
jest, dla nas i dla wszystkich, Bramą!
Bramą naszego zbawienia,
Bramą życia,
Bramą pokoju!

św. Jan Paweł II

Wszelkiego DOBRA płynącego z radości
Narodzenia Boga,
który tej Cichej i Świętej Nocy
stał się Człowiekiem.
Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień
nadchodzącego Nowego 2016
- Roku Miłosierdzia
oraz nieustannej Opieki Łaskawej Pani
życzy wraz z modlitwą:

Ks. Prałat Marian Kopko - kustosz sanktuarium
wraz z duszpasterzami oraz współpracownikami.