Jerycho Różańcowe

Jerycho Różańcowe w Krzeszowie

Czym jest Jerycho Różańcowe? Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha.

Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

  1. Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
  2. O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
  3. Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
  4. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
  5. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
  6. O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

W czasie trwania Jerycha Różańcowego, które od 7 października 2019 roku trwa w Krzeszowskim Sanktuarium przedstawiciele naszej parafii pojechali do Czeskiej miejscowości Teplice nad Metui, aby z tamtejszym duszpasterzem Ks. Franciszkiem i diakonem z Broumova wziąć udział w Nabożeństwie Różańcowym w tamtejszym kościele p.w. św. Wawrzyńca. Po wspólnej modlitwie tajemnic chwalebnych, które na przemian odmawialiśmy w języku polskim i czeskim nastąpiła liturgia Mszy Świętej. Kazanie w języku czeskim wygłosił gospodarz tej świątyni ks. Franciszek; tłumaczenia natomiast dokonał diakon z Broumova. Po wspólnej modlitwie Jerycha Różańcowego zostaliśmy zaproszeni do pobliskiej restauracji na kolację. Po odśpiewaniu kilku piosenek religijnych na zakończenie spotkania zaprosiliśmy Ks. Franciszka i Ks. Diakona wraz z parafianami do Krzeszowa na czwartek 24 października br. Wtedy będziemy w naszej Bazylice również modlić za nasze narody: Polski i Czeski o głęboką wiarę i jedność z Kościołem Powszechnym.

Ks. Marian Kopko oraz Ks. Ludwik Solecki z Krzeszowa
wraz z 30 osobami – uczestnikami Jerycha Różańcowego.

 

KRZESZOWSKIE JERYCHO RÓŻAŃCOWE

 

Ileż to dni i nocy (od 10 lat 2 razy w roku po 7 dni i sześć nocy) Bazylika Krzeszowska jaśnieje blaskiem Adoracji Pana zastępów, niewidocznego ale odczuwalnego przez biorących udział z parafii i spoza jej granic?

„Zawitaj Królowo Różańca Świętego, jedyna nadziejo człowieka grzesznego” i tak przy  zwrotkach  pieśni Maryjnej kapłani przenoszą Monstrancję z Kaplicy Loretańskiej  na ołtarz, na czas wspólnej modlitwy różańcowej w krzeszowskiej bazylice.  Po Mszy Świętej Pan Jezus znów wraca do Kaplicy Loretańskiej na kolejny wieczór i noc adoracji. Następne grupy ludzi znów będą prosić o wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, niby tak samo jak przedtem, ale goręcej, głębiej przenikając ogniem żaru Bożej miłości. „Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz …” kiedy moce zła otaczają ze wszystkich stron, chcące zniszczyć wiarę i nadzieję, podeptać miłość Bożą i ludzką.  „Święta Maryjo, Matko Boża” cała obecna w Różańcu módl się z nami i za nami, a twarze ludzi jaśnieją przedziwnym pokojem i radością. Z tego Bożego źródła można w tym tygodniu wiary zaczerpnąć siły ducha na życie w łasce i prawdzie.

W dniu 9 października „Jerycho Krzeszowskie” rozszerzyło swój zakres na Czechy. Miejscem modlitwy stał się kościół p.w. św. Wawrzyńca w Teplicach nad Metui. Ksiądz Franciszek z Czech witał grupę Polaków (30 osób)  przed drzwiami kościoła. Popłynął w niebo Różaniec Polsko-Czeski, odmawiany w dwóch językach, z prośbą o błogosławieństwo dla obydwu narodów. Na Mszy św. koncelebrowanej przez 2 kapłanów z Krzeszowa ks. kustosza Mariana Kopko i ks. prałata  Ludwika Soleckiego – ks. Franciszek mówił o potędze Różańca Świętego. Wspominał o zwycięstwie różańcowym pod Lepanto w 1571 r. i dodał że teraz również świat potrzebuje wielkiej modlitwy różańcowej.

Po Mszy świętej zostaliśmy zaproszeni na wspólną agapę do miejscowej restauracji. Na zakończenie pobytu ks. kustosz zaprosił Ks. Franciszka wraz ze swoimi parafianami z Czech  na podobne spotkanie do Krzeszowa w czwartek 24 października 2019 r. Mamy nadzieję że takie wydarzenia pozwolą ożywić wiarę w duchu Bożej miłości pomiędzy tak bliskimi sobie narodami. Również w dniu 9 października na nocne czuwanie przybyła grupa Pana Kazika z Lubania Śląskiego.  Pięć osób modliło się od 21:00 do 4:00 rano. Byli już tutaj kilka razy wcześniej. Dobrze że jest takie miejsce gdzie można „zaczerpnąć ze źródła wody żywej”.

Zofia Szczór – Animatorka Jerycha w Polsce
Krzeszów, 10.10.2019 r.

Galeria – Wyjazd do Teplic (Republika Czeska) fot. Mieczysław Gabrowski

arrow_back_ios

Poprzedni artykuł:
Dzieci u Matki Bożej Łaskawej

Następny artykuł:
Michał Willmann w Krzeszowie - opowiadanie oraz kolorowanka dla dzieci

arrow_forward_ios

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas