Św. Józef i dom gościnny Opata

Zadania na rok 2020

Rok 2020, pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej, będzie rokiem dużych inwestycji i realizacji wielu zadań kulturalnych. Dzięki dotychczasowej wzorowej współpracy z wieloma instytucjami krzeszowskie opactwo zyskało ich przychylność również w tym roku.

Kontynuacja prac w kościele pw. Św. Józefa

Dzięki wsparciu MKiDN, MSWiA oraz UMWD będzie możliwe zakończenie prace remontowych dachu kościoła brackiego. Przypomnijmy, iż w październiku 2018 roku dach ten został uszkodzony przez huragan co wymusiło rozpoczęcie prac remontowych. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy etap związany ze wschodnią częścią dachu. W tym roku zostanie wykonana część zachodnia i północna i będzie to ostatni etap prac. Wartość kosztorysowa zadania to 880 tyś. zł. z czego dotacja MKiDN to 710 tyś., MSWiA 100 tyś. a UMWD 70 tyś.

Również w tym roku zakończymy konserwację malowideł ściennych autorstwa Michała Willmanna na sklepieniu kościoła, będzie to już V etap prac. Wartość kosztorysowa prac to ponad 350 tyś. zł. i prawie w całości zostanie pokryta z dotacji MKiDN.

Ratujemy kolebkę

Prace remontowe w KrzeszówkuW pobliskim Krzeszówku mieści się kościół pw. Św. Wawrzyńca oraz barokowy klasztor służący kiedyś jako plebania. Samo to miejsce uważane jest za kolebkę krzeszowskiego opactwa toteż ma dla nas szczególne znaczenie. W ubiegłych latach prace remontowe skoncentrowane były głównie na świątyni (wieża, dach). W tym roku dzięki NFOŚiGW mogliśmy rozpocząć remont zabudowań klasztornych, które w przyszłości mają służyć celom zarówno duchowym jak i edukacyjno-kulturalnym. Na ten rok zaplanowane jest przeprowadzenie większości prac związanych z termomodernizacją, remont dachu oraz pierwsze prace adaptacyjne. NFOŚiGW wesprze prace termomodernizacyjne kwotą blisko 500 tyś, zł. W następnym roku będą trwały nadal prace adaptacyjne barokowej plebanii ale zamierzamy wrócić również z pracami remontowymi na dach świątyni.

Realizujemy zadania kulturalne

koncert na wodzie liveNawiązując do wieków świetności przywracamy krzeszowskiemu opactwu miejsce na kulturalnej mapie Śląska i Polski. I tak w ramach II edycji Festiwalu Krzeszów odbędzie szereg wydarzeń kulturalnych: 28 maja miał miejsce koncert muzyki polskiej w Letnim Pawilonie na Wodzie, zaś 7 czerwca koncert pieśni patriotycznej połączony z odbywającym się w tym samym dniu rajdzie motocyklowym. 27 czerwca zapraszamy na „Dzień z kulturą średniowieczną” – w tym dniu w murach krzeszowskiego opactwa powstanie osada średniowieczna a Państwo będziecie mogli bezpośrednio zatopić się w panujące wówczas obyczaje, poznać dorobek tego okresu dziejów, skosztować jadła, zmierzyć się ze starymi zawodami, uczestniczyć w koncercie muzyki dawnej na średniowiecznych instrumentach. Od 28 czerwca do 31 sierpnia tradycyjnie jak co roku odbędzie się cykl letnich koncertów organowych. Każdego dnia przez dwa miesiące odbędą się dwa 30 minutowe koncerty na instrumencie Michała Englera w bazylice krzeszowskiej. Dodatkowo w każdą sobotę wieczorny koncert w kościele pw. Świętego Józefa zwanym śląską kaplicą Sykstyńską. Walorem, który jest rzadko spotykany przy okazji tego typu koncertów jest prowadzona przy tej okazji edukacja. Uczestnicy koncertów nie tylko mogą go wysłuchać ale również przypatrywać się trudnej pracy koncertującego artysty, zaś po zakończonym koncercie mogą uczestniczyć w prezentacji organowej. Podczas prezentacji mogą dowiedzieć się więcej zarówno o mechanizmie funkcjonowania instrumentu, jak i o bardzo fascynującej pracy organisty. Mogą również zajrzeć do wnętrza organów i poznać ich budowę. 2-5 lipca przeprowadzimy internetowe integracyjne warsztaty dla młodzieży z różnych dziedzin kultury. W tych dniach przygotujemy warsztaty przybliżające młodzieży historię, sztukę, architekturę, malarstwo, muzykę i dorobek intelektualny Śląskiego Baroku. 15 sierpnia zapraszamy na Wielki Odpust Krzeszowski w ramach którego przeżywać będziemy również Święto Wojska Polskiego i koncert patriotyczny „Ku czci Niepodległej”, przybliżającym uczestnikom najważniejsze fakty dotyczące historii Polski pod zaborami i odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. W dniach 25 i 26 września odbędą się dwa koncerty muzyczne, w klimatycznych obiektach pocysterskiego opactwa. Na pierwszym z koncertów wystąpi zespół muzyki dawnej Jerycho, w ten sposób mury opactwa zostaną na nowo ożywione muzyką, która w nich brzmiała od setek lat. Drugi koncert zaprezentuje kompozycje M.J. Żebrowskiego, J. Staromiejskiego, D. Stachowicza, G.G. Gorczyckiego i F. Liliusa. Z myślą o seniorach 3 października odbędzie się przegląd piosenki folklorystycznej. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosimy zespoły folklorystyczne funkcjonujące przy domach kultury i parafiach z terenu Dolnego Śląska. Dla dzieci i młodzieży 9 i 10 października przeprowadzimy internetowe warsztaty wokalne. Instruktorzy emisji głosu i śpiewu przeprowadzą online 3 różne bloki tematyczne. Zaś 10 października, dla tej samej grupy wiekowej, odbędzie się przegląd piosenki. W zależności od sytuacji epidemiologicznej przegląd będzie miał charakter bądź bezpośredni bądź zdalny. Całość festiwalu wspiera MKiDN w ramach programów „Kultura Dostępna” oraz „Muzyka”.

To samo ministerstwo doceniło nasze dotychczasowe realizacje zadań kulturalnych i powierzyło nam nowe w ramach programów, w których do tej pory nie uczestniczyliśmy.
„Kultura cyfrowa” – Cyfryzacja Pomnika Historii – Bazyliki Kolegiackiej dawnego Opactwa Cystersów w Krzeszowie – Perły Europejskiego Baroku. Zadanie polega na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury barokowej Bazyliki Kolegiackiej Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie. Zakres prac obejmuje zewnętrze i wnętrze bazyliki oraz znajdującego się w niej unikatowe zabytki ruchome. W trakcie realizacji zadania zostaną wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne oraz mix wirtualnej rzeczywistości.

„Muzyczny ślad” – Pocysterskie opactwo w Krzeszowie – opracowanie nutowe muzykalii krzeszowskich ku czci św. Józefa (XVIII w.). Rozpoczynamy wydobywanie ze skarbca klasztornych muzykaliów perły czasów śląskiego baroku. Posłużyć ma temu edycja nutowa w formie drukowanej i elektronicznej dzieł wokalnoinstrumentalnych z XVIII i XIX w., przeznaczonych do kultu św. Józefa w Krzeszowie, ze zbioru rękopisów muzycznych opactwa cystersów w Krzeszowie.

„Wspieranie działań muzealnych” – Krzeszów, Muzeum opactwa, kontynuacja konserwacji zbiorów muzealnych – Pieta (XV w.). W ramach zadania konserwacji zostanie poddana gotycka Pieta z końca XV wieku. Pieta będąca częścią oryginalnego wyposażenia kaplicy pw. Krzyża św. jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków ruchomych będących pozostałością opactwa pocysterskiego w Krzeszowie. Rzeźba jest również powodem, dla których rzesze pielgrzymów przez wieki podróżowały do Krzeszowa.

W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu, naszym parlamentarzystom z Panią Minister Marzeną Machałek oraz radnym województwa za wspieranie naszych działań.

arrow_back_ios

Poprzedni artykuł:
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Następny artykuł:
Koncert Patriotyczny

arrow_forward_ios

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas