Mauzoleum Piastów Śląskich

Mauzoleum Piastów Śląskich jest miejscem spoczynku fundatorów opactwa, będąc jednym z największych mauzoleów Europy. Pomimo funeralnego charakteru, grobowiec przesiąknięty jest eschatologiczną radością, wyrażoną przez symfonię barw z światła, złota i różnobarwnych stiuków. Kaplica książęca powstawała jednocześnie z kościołem mariackim i razem z nim została zaprojektowana, gdyż świadczy o tym złota proporcja miedzy długością świątyni z mauzoleum, a wysokością wież.

Zwiedzanie

W tym grobowcu pochowano księcia Bolka I Surowego, jego syna Bernarda Stałego i Bolka II Małego, na którym wygasła dynastia. W wspólnej trumnie, ukrytej za piramidalnym epitafium, złożono również doczesne szczątki gałęzi jaworskiej – Henryka I i Henryka II. Dawne sarkofagi posiadają obecnie tylko fundator opactwa i jego wnuk, a są one znakomitym przykładem średniowiecznej sztuki sepulkralnej.

Mauzoleum jest dziełem wybitnych artystów pracujących dla opactwa. Freski wykonał Jerzy Wilhelm Neunhertz, a płótna w retabulach ołtarzy wyszły spod pędzla Feliksa Antoniego Schefflera. Kunsztowną dekorację stiukową wykonał włoski marmoryzator Ignacy Albert Provisore.

 

K.M

Zobacz także

Obiekty

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

 

sklep opata

Znajdź nas