Ratujemy kolebkę - krzeszówek

Ratujemy kolebkę

Bogu w Trójcy Jedynemu dziękujemy za kolejny etap remontu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku uważanego za kolebkę krzeszowskiego opactwa.

W ubiegłym roku przeprowadzono niezwykle ważny i trudny etap prac przy świątyni w Krzeszówku, tj. remont dachu. Pierwszy etap prac objął swym zakresem remont więźby dachowej z pełną wymianą deskowania aż do pokrycia połaci dachu papą – docelowo dach ma zostać pokryty łupkiem. Tegoroczna faza robót wymagał wielu specjalistycznych prac przy konstrukcji dachu, która była już bardzo nadwątlona i wymagała pilnej interwencji w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do katastrofy budowlanej. Prace pod bacznym okiem  kierownika jeleniogórskiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Krzysztofa Kurka przeprowadziła firma Zakład Ogólnobudowlany J. Michalik i T. Gancarz z Krzeszowa. Wszystkim pracującym na budowie pracownikom ale także kierownikowi budowy Panu Romualdowi Jale oraz inspektorowi nadzoru Panu Włodzimierzowi Wilkowi należą się wielkie słowa uznania i podziękowania za podjęcie się tak trudnego i wymagającego zadania. Łączny koszt zadania wyniósł 425 tyś. zł. Z czego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z funduszu kościelnego 140 tyś., Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 180 tyś., Województwa Dolnośląskiego 40 tyś. zł., Fundacji Europejska Perła Baroku 50 tyś., darczyńców 10 tyś. oraz parafian 5 tyś. Parafianie tj. mieszkańcy Krzeszówka, Gorzeszowa i Jawiszowa złożyli w 2018 ofiary na sumę 13 305,00 zł. w tym: Krzeszówek 6 570,00, Gorzeszów 3 485,00, Jawiszów 3 250,00.

W tym miejscu słowa podziękowania należą się Pani Minister Marzenie Machałek, która z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem pomagała w pozyskaniu środków ze źródeł publicznych.

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dachu kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie spowodowaną uszkodzeniem poszycia dachu przez huragan, jak również dużą wartością kolejnego etapu remontu dachu kościoła w Krzeszówku, jesteśmy zmuszeni do przełożenia tegoż etapu na 2020 rok. Co nie znaczy, iż zawieszamy wszelkie prace związane z kościołem w Krzeszówku. Na rok 2019 zaplanowaliśmy kolejny etap remontu wieży kościoła tj. zakończenie remontu konstrukcji w szczególności konstrukcji dzwonnicy oraz wymianę stolarki okiennej. Stosowne wnioski zostały złożone do MSWiA oraz Województwa Dolnośląskiego. Zaś w ramach środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będziemy starać się przeprowadzić pierwszy etap (techniczny) konserwacji ołtarza głównego, mocno uszkodzonego poprzez działalność owadów.

logo - ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

logo - ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji

logo - sejmik i zarząd województwa dolnośląskiego

logo - Europejska Perła Baroku

Przypominamy, iż w 2017 roku parafia w Krzeszowie rozpoczęła remont niezwykle cennego zabytku jakim jest kościół pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku. Według większości doniesień historii Krzeszówek jest bez wątpienia kolebką opactwa w Krzeszowie, gdyż to właśnie tutaj miała miejsce pierwsza fundacja dla Benedyktynów, której dokonała Księżna Anna. W 2017 roku przeprowadzono remont hełmu wieży wraz z nowym pokryciem blachą miedzianą. Koszt tych prac wyniósł prawie 280 tyś. zł. Wówczas wsparcie okazali: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z funduszu kościelnego (150 tyś. zł.), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (50 tyś. zł.), Województwo Dolnośląskie (40 tyś. zł.), Fundacja Europejska Perła Baroku (7 tyś.), oraz parafianie (33 tyś.)

Swój dar serca składają również parafianie i dobrodzieje. Jeżeli chcą Państwo nimi również zostać to przedkładamy nr konta, na które można wpłacać środki:

Parafia Rzymskokatolicka w Krzeszowie
pl. Jana Pawła II 1, 58-405 Krzeszów
BZ WBK 14 1090 1942 0000 0001 0783 8640
z dopiskiem: Remont Krzeszówek

Darowiznę można również wpłacić za pomocą formularza.

arrow_back_ios

Poprzedni artykuł:
Światowy Dzień Chorego w Krzeszowie

Następny artykuł:
Biskup Marek Mendyk obchodzi 10. rocznicę święceń biskupich

arrow_forward_ios
Logo-Krzeszow-braz

Strona domowa

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas