Regulamin korzystania z płatności online

Regulamin określa zasady świadczenia w zakresie sprzedaży usług drogą elektroniczną na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Darczyńców prowadzonej w na stronie www.opactwo.eu przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (dalej zwaną „Sprzedającym”).

1. Informacje o organizacji

Dane Sprzedającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Z siedzibą w:
pl. Jana Pawła II 1
58-405 Krzeszów

NIP: 614-148-00-86
Regon: 040113440

2. Definicje

  1. Darczyńca – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach strony www.opactwo.eu.
  2. Sprzedawca – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  NIP: 614-148-00-86, Regon: 040113440

3. Opis formy i celu sprzedaży

Darowizna w formie pieniężnej na cele kultu religijnego.
Zamawianie intencji Mszy Świętych.

4. Informacja o wszystkich dostępnych formach płatności

5. Termin realizacji usługi

Termin realizacji usługi jest rozpatrywany każdorazowo indywidualnie i wysyłany pocztą na adres Darczyńcy

6. Informacja o prawie anulowania usługi

7. Postępowanie reklamacyjne

8. Firma pośrednicząca w obsłudze płatności internetowych

Przelewy24 - logo

9. Polityka prywatności, czyli zasady ochrony danych osobowych Darczyńców

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny a także oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnego udzielenia i realizacji wsparcia, kontroli i realizacji operacji związanych z wpłatami online oraz przesyłania mi informacji i podziękowań przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podanie danych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do treści udostępnianych danych, ich poprawiania i usunięcia.

Logo-Krzeszow-braz

Strona domowa

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas