Żywy Różaniec

 DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


Żywy Różaniec – wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca założona przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Mając 20 lat Paulina angażuje się w działalność misyjną. Była ona bliskim współpracownikiem św. Jana Marii Vianeya proboszcza z Ars. Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona i stale wspierana przez papieża Grzegorza XVI i uzyskała status kanoniczny dnia 27 stycznia 1832.
Wspólnota Żywego Różańca – nie jest czymś nowym w wierze, jest kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została mu dana w objawieniu Matki Bożej.
Cel
Celem Żywego Różańca – uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.
Czas
O każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu. Członkowie Żywego Różańca mogą organizować spotkania modlitewne na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, w celu omówienia kwestii wiary i zasady życia chrześcijańskiego i innych sprawach duchowych.

Podstawowe wymagania

Posłuszeństwo wobec Jego Świątobliwości Papieża, biskupów diecezji oraz kapłanów parafii, gdzie Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje. Stały udział w życiu Kościoła, poprzez udział we Mszy Świętej, przyjmowaniu sakramentów, aktywne życie chrześcijańskie dla dobra Kościoła katolickiego. Przez modlitwę, ofiarę każdego członka Żywego Różańca, który jest współodpowiedzialny za losy Kościoła katolickiego, zbawienia ludzi i szerzenie wiary!

Obowiązki członków Żywego Różańca

Każdy członek powinien odmówić modlitwę wg reguły wspólnoty.

Każdy członek Żywego Różańca powinien być aktywny w życiu wspólnoty parafialnej przez – przyjmowanie sakramentów, częste uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, zachęcając ludzi do bardziej aktywnego działania na rzecz parafii i Kościoła.

Członkowie Żywego Różańca są zachęcani do modlitwy Kościoła: Nieszpory i Jutrznia.
W miesiącach maju i październiku, które są poświęcone w szczególny sposób NMP i modlitwie różańcowej, członkowie powinni szczególnie oddawać cześć Maryi, odmawiając codziennie, wszystkie 20 tajemnic różańca.

Członkom Żywego Różańca jest zalecana pomoc chorym i cierpiącym w otrzymaniu sakramentu chorego, aby również wspierać ich swoją obecnością i modlitwą.

Członkowie Żywego Różańca, mają obowiązek modlitwy za zmarłych członków. Powinni poświęcać modlitwy i cierpienia za zmarłych członków i w osobistych potrzebach.

Członkowie wspólnoty mają stale pamiętać słowa papieża Grzegorza XVI, który powiedział: „Musimy aktywnie działać po to, aby zapalić serca wszystkich ludzi do gorliwości, szacunku, miłości i oddania się Maryi Panny. Musimy pracować więcej, aby rozprzestrzeniać Żywy Różaniec nieustannie, aby ilość osób i łask, które otrzymujemy stale wzrastała. Trzeba nam się śpieszyć, aby się udoskonalać i wzrastać w cnotach. Oddajemy się w ręce Najświętszej Maryi Pannie, która obiecała wszystkich, którzy Ją wychwalają doprowadzić do nieba”.

Główne zalecenia dla osób, które pragną założyć Żywy różaniec

Człowiek, który stał się członkiem Żywego Różańca powinien odmawiać różaniec codziennie jedną tajemnicę, którą dostaje od zelatora Żywego Różańca.

Lokalny zelator Żywego Różańca ma zachęcać innych ludzi, by włączali się do koła Żywego Różańca.

Troszczyć się oto, aby w każdej sąsiedniej miejscowości był przedstawiciel Żywego Różańca, aby koordynował i tworzył nowe grupy, wysyłać zdjęcia i sprawozdania o działaniu Wspólnoty Żywego Różańca, informować o łaskach i cudach, które ludzie otrzymali poprzez uczestnictwo w Żywym Różańcu.

Łaski, które otrzymujemy w wspólnocie Żywego Różańca

Jedność w modlitwie z trzema milionami członków Żywego Różańca na świecie.

Każdy dzień jest odprawiana Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca na całym świecie.

Członkowie nieustannie modląc się za zmarłych członków Żywego Różańca. Za zmarłych członków Żywego Różańca codziennie jest sprawowana Msza Św.

Stała pomoc w grupach tworzących Żywy Różaniec.

Statut  Żywego Różańca

 

Milion dzieci odmawia różaniec

Milion dzieci odmawia różaniec - plakat

18 – 19 października na sześciu kontynentach dzieci z wielu krajów świata modlą się na różańcu w intencji pokoju, ta szczera modlitwa może odmienić naszą planetę. Wspieramy tę inicjatywę w wielu krajach, gdyż wierzymy, że prośba niewinnych serc dzieci jest szczególnie miła Bogu. Jezus powiedział:

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Łk 18,16)

a w innym miejscu:

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3)

grupą powiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”. To zdanie wypowiedział św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”.

Tak rozpoczęła się akcja Milion dzieci modli się na różańcu.

Rejestracja: www.modlitwamilionadzieci.pl

Różańcowy cud w Hiroszimie

Hiroshima po wybuchu

Odmawiali codziennie Różaniec i ocaleli podczas wybuchu bomby atomowej.

Hiroszima – ta nazwa na całe pokolenia będzie się kojarzyła ze zniszczeniem i cierpieniem nie do opisania po pierwszej w dziejach eksplozji bomby atomowej. 6 sierpnia 1945 r. o godz. 8.16 amerykański bombowiec B-29 zrzucił śmiercionośny ładunek o nazwie „Little Boy” („Chłopczyk”). Na wysokości 565 metrów spadająca bomba eksplodowała. Trzynaście kilometrów kwadratowych zabudowań spopieliło się i zniknęło. Po godzinie na konające miasto spadł ciężki, czarny, radioaktywny deszcz. Gigantyczny grzyb dymu i pyłu wyrósł na wysokość piętnastu kilometrów i przez wiele godzin był widziany z odległości sześciuset kilometrów.

W jednej chwili – według różnych rachub – zginęło od 80 do 90 tys. ludzi. Kolejne ćwierć miliona zmarło w straszliwych cierpieniach od ran i poparzeń w ciągu pięciu lat. Jednakże jest też inne – nieznane aż tak bardzo powszechnie – przesłanie z Hiroszimy, niosące pociechę i nadzieję. W tym potopie ognia i bólu Bóg pozostawił jednak znak swojej obecności i potęgi. Zawiesił wszystkie prawa fizyki.

Ocalał tylko jeden dom

W pierwszej strefie totalnego zniszczenia i ruin w promieniu dwóch kilometrów od miejsca wybuchu ostał się tylko jeden dom. Zamieszkiwała go nieliczna wspólnota licząca ośmiu jezuitów oraz cztery inne osoby zaangażowane w ewangelizację. Dom zakonny od centrum eksplozji dzieliło zaledwie nieco ponad tysiąc metrów i osiem innych budynków. W godzinie wybuchu w klasztorze było tylko czterech księży z przełożonym, Francuzem, ojcem Hugo Lasallem, który przybył do Japonii w 1929 r. Obecny był też jezuita, Polak, ojciec Hubert Cieślik oraz dwóch Niemców: Hubert Schiffer i Wilhelm Kleinsorge.

Pełen artykuł do przeczytania na stronie: https://naszdziennik.pl/mysl/220457,rozancowy-cud-w-hiroszimie.html

Zdjęcie: Hiroszima po ataku atomowym, źródło: wikipedia.org

Jak powstała Litania Loretańska?

kapliczka-litania loretańska

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.
Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea = prośba, błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Od innych modlitw błagalnych różni się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu wezwań-inwokacji, po których następuje stała odpowiedź, np.: „Módl się za nami” – w litaniach do Matki Bożej i świętych, a jeśli zwracamy się do Chrystusa lub innych Osób Boskich – „Zmiłuj się nad nami” lub „Wysłuchaj nas, Panie”.
„Wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół znajdują się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie bardzo krótkie, składają się z dwu części: pierwsza jest wychwalaniem (Panno łaskawa), druga – błaganiem („Módl się za nami”) („Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”).

Geneza Litanii Loretańskiej jest trudna do ustalenia. Najprawdopodobniej w swej charakterystycznej formie i podstawowym zarysie pojawiła się w manuskrypcie paryskim z końca XII wieku Można również wykazać, że niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w Litanii do Wszystkich Świętych, z biegiem czasu dodawane nowe tytuły maryjne stawały się coraz liczniejsze i stopniowo utworzyły nową grupę, która oderwała się od początkowego pnia. Litania zwana jest „Loretańską” od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona, we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto Domek Nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i zaczęła promieniować na cały Kościół. Z roku 1531 pochodzi świadectwo używania jej w tym sanktuarium. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania. Do końca XVI wieku jeszcze co najmniej 20 razy, co świadczy o jej wielkim rozpowszechnianiu.
W dokumentach papieskich pojawiła się o niej wzmianka w 1581 r. w bulli „Redituri” papieża Sykstusa V, który udzielił za jej odmawianie 200 dniowego odpustu i zachęcał wiernych do jej odmawiania. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII oraz Pius XI w 1932 r. Natomiast papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w publicznym kulcie Kościoła.
Wezwania Litanii Loretańskiej podlegały zmianom (dzisiejsza wersja litanii zawiera 52 wezwania). Usuwano lub wzbogacano ją nowymi wezwaniami w zależności od potrzeb i okoliczności. I tak w ciągu wieków oficjalnie dodano następujące inwokacje: „Wspomożenie wiernych” przypisywana Piusowi V w związku ze zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta” – Piusowi IX, dzień przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854); Leon XIII wprowadził wezwanie „Królowo Różańca świętego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” (1903). W 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej” (przekształcone po drugiej wojnie światowej w „Królowo Polski”). „Królowo pokoju” włączył Benedykt XV (1917), a papież Pius XII – „Królowo wniebowzięta” (1950) w związku z ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu NMP; „Matko Kościoła” (tytuł nadany przez Pawła VI w czasie Soboru Watykańskiego II) Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji Episkopatów do włączenia go do litanii (1980); Janowi Pawłowi II zawdzięczamy też wezwanie „Królowo Rodziny” (1995). Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano wiele zezwoleń ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeń zakonnych. I tak np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na umieszczenie (na ostatnim miejscu) własnego wezwania „Królowo zakonu serafickiego” (1910), a karmelici stosują od 1689 wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”.
Co do pobożnej praktyki odmawiania lub śpiewania Litanii warto przytoczyć fragment „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”. Czytamy tam: „W wyniku rozporządzenia papieża Leona XIII o kończeniu odmawiania różańca w październiku śpiewem Litanii Loretańskiej liczni wierni byli przeświadczeni, że litania jest tylko rodzajem dodatku do różańca. W rzeczywistości jednak jest ona czymś niezależnym. Litanie bowiem mogą stanowić samodzielny element hołdu składanego Maryi, być śpiewem procesyjnym, stanowić część nabożeństwa Słowa Bożego lub innych aktów liturgicznych”.

Źródło: niedziela.pl

Zdjęcie: Bożena Sztajner

Litania loretańska – wyjaśnienia dotyczące poprawnej wersji

Matka Boża z LourdesTradycyjnie w maju podczas nabożeństw majowych modlimy się Litanią loretańską. Warto przypomnieć, że zawiera ona dwa dodatkowe wezwania, które bardzo często są pomijane lub brak ich w tekstach litanii.

Obowiązujące normy zawarte są w dwóch dekretach:

31 grudnia 1995 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dotyczący wezwania „Królowo rodzin” w Litanii Loretańskiej. (Prot 2500/95/L).

8 listopada 2014 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dotyczący wezwania „Matko miłosierdzia” w Litanii Loretańskiej dla Polski (Prot 130/14).

Wezwanie „Królowo rodzin” należy umieścić po wezwaniu „Królowo Różańca świętego” a przed wezwaniem „Królowo pokoju”. Natomiast wezwanie „Matko miłosierdzia” należy umieścić po wezwaniu: „Matko łaski Bożej”, a przed wezwaniem „Matko nieskalana”.

Pojawiły się także kwestie dotyczące wątpliwości czy wezwanie „Królowo rodzin” powinno w tekście Litanii brzmieć „Królowo rodzin” czy „Królowo rodziny”, gdyż tekst łaciński zawiera wezwanie Regina Familiae oraz czy drugi człon w wezwaniu „Matko miłosierdzia” powinien być pisany mała literą.

Kwestie te zostały wyjaśnione w Komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej z dnia 25.08.2015 r. Poniżej tekst komunikatu:

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej podajemy poniższe wyjaśnienia:

  1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane:
    Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.
  2. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.

Należy także przypomnieć, że oficjalny tekst Litanii nie zawiera wezwania „Królowo świata”, które pojawia się w niektórych kościołach podczas nabożeństw.

 

Poniżej tekst Litanii loretańskiej po wprowadzonych zmianach:

Litania Loretańska

do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko łaski Bożej,

Matko miłosierdzia,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

ks. Marek Kluwak

Źródło: diecezja.legnica.pl

Zdjęcie: Matka Boża z Lourdes, źródło: wikipedia.org

 

Uciekamy się do Mamy

Szczęść Boże!

W tym wyjątkowo trudnym czasie dla całego świata nie ustajemy w modlitwie. Jeszcze mocniej oplatamy go Różańcem, wspierając swoją modlitwą i zaangażowaniem wszystkich, którzy cierpią w wyniku pandemii koronawirusa. Modlimy się również za tych, którzy narażając swoje życie, pomagają bliźnim. Uciekamy się do Mamy! (więcej o inicjatywie na www.rozaniec.eu ).

Zawierzamy Was wszystkich opiece troskliwej Matki Bożej. Pod Jej płaszczem i sercem znajdziemy bezpieczne miejsce. Przesyłam słowo Moderatora Krajowego ks. dr. Jacka Gancarka do Ludzi Różańcowych wraz z błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, delegata Episkopatu do spraw Żywego Różańca. Na naszej stronie internetowej rozaniec.eu zaś zamieściliśmy materiały formacyjne: konspekt spotkania Żywego Różańca, słowo moderatora krajowego, konferencję formacyjną, by każdy miał do nich dostęp. Są one dostępne pod zakładką w Żywym Różańcu: „Spotkania Żywego Różańca w czasie pandemii” https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/ oraz https://rozaniec.eu/drodzy-zelatorzy-i-czlonkowie-zywego-rozanca/

Słowo Moderatora Krajowego – 25.03.2020

XV Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca

Konferencja moderatorów żywego różańca

Co nowego w Żywym Różańcu?

KS. MARIUSZ WENCŁAWEK SDB

XV Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca obradowała 18 listopada 2019 r. w Częstochowie. Jaki kierunek wyznaczyli dla Żywego Różańca – jednej z największych wspólnot w Polsce – na ten rok?

Konferencję animował ks. dr Jacek Gancarek – krajowy moderator Żywego Różańca. W gronie moderatorów powitano nowych księży odpowiedzialnych za tę wspólnotę w diecezjach. Są nimi: ks. Tomasz Krawczyk – diecezja gnieźnieńska; ks. Łukasz Zygmunt – kielecka; ks. Leszek Wojcinowicz – warmińska; ks. Piotr Bortnik – zielonogórsko-gorzowska.

Ks. abp Wacław Depo rozpoczął spotkanie modlitwą różańcową i słowem wstępnym. W modlitwie pamiętaliśmy o o. Stanisławie Przepierskim OP, moderatorze w archidiecezji warszawskiej, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu podjętego leczenia. Modliliśmy się również za śp. ks. prałata Gerarda Gromowskiego, moderatora diecezji toruńskiej, który zmarł 12 października 2019 r.

Spotkać Maryję

Co nowego można powiedzieć o modlitwie różańcowej? – pytał ks. arcybiskup. „Modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, lecz także spotkanie dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego. Bóg pierwszy okazuje to pragnienie (zob. KKK 2560). Nim ja rozpocznę swoją modlitwę, On mnie uprzedza. Czytamy w Psalmie 139: «Panie, przenikasz i znasz mnie (…). Z daleka przenikasz moje zamysły (…). Ty, Panie znasz je [moje słowo] w całości» (Ps 139, 1-2. 4). Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, wychodzi z Jego inicjatywy. Nasze stałe zadanie to odkrywanie uprzedzającej miłości Boga. Każdy dzień, który przeżywamy, jest Jego darem. «Prowadź mnie drogą odwieczną!» (Ps 139, 24) – to nie ja wypraszam sobie dary. My wchodzimy w plan Boga poprzez ufną modlitwę i zawierzenie siebie Stwórcy. Maryja w czasie zwiastowania («Jakże się to stanie?» – Łk 1, 34) przeżywa niepokój serca, który przyprowadzi Ją do akceptacji woli Boga («Niech mi się stanie» – Łk 1, 38). Maryja została «uprzedzająco» odkupiona. Droga Maryi to droga ufnego zawierzenia. Mamy przestać patrzeć na Maryję w kategoriach «funkcji» i «zadań», które my Jej wyznaczamy. Ona jest dla nas raczej «pomostem». Trzeba podkreślać, że modlitwa to osobowe spotkanie z Nią. Każde Zdrowaś Maryjo… jest już spotkaniem”.

Na zakończenie słowa wprowadzającego ks. arcybiskup wskazał trzy postacie związane z modlitwą różańcową: św. Jana Pawła II, sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Karolinę Kózkównę.

Wokół Jasnej Góry

Ks. dr Jacek Gancarek podsumował VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Podziękował wszystkim zaangażowanym w jej organizację i przebieg. Zauważył, że z roku na rok staje się ona coraz bardziej znaczącym wydarzeniem w polskim Kościele. Krajowy moderator podziękował także za wszystkie pielgrzymki organizowane przez poszczególne diecezje – w wielu diecezjach zostały one połączone z przeżywaniem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przypomniał również, że 21 i 22 września zawierzył dzieło Żywego Różańca Matce Bożej Fatimskiej.

Poinformowano, że kolejna VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca 2020 r. Rozpocznie się w piątkowy wieczór modlitwą różańcową, Apelem jasnogórskim i Eucharystią o 23.00. Hasłem pielgrzymki będą słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Ks. abp Wacław Depo dopowiedział, że 26 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze odbędzie się dziękczynienie za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla uczestników pielgrzymki zostaną przygotowane obrazki z ks. kard. Wyszyńskim zawierające również tekst aktu oddania się Matce Bożej.

Papieskie Dzieła Misyjne zaproszą dzieci z Rwandy, którym poświęcone zostały projekty misyjne wspierane przez inicjatywę Żywy Różaniec dla Misji. Konferencję wygłosi ks. Stanisław Gancarek, a Mszy Świętej będzie przewodniczył najprawdopodobniej ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce.

Przypomniano, że proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot zmierza ku końcowi i najprawdopodobniej będzie miał finał w 2020 r.

Formacja i rekolekcje

W czasie obrad przedstawiono kryteria przynależności do Żywego Różańca opracowane na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Są nimi: osobista modlitwa i formacja, przynależność do wspólnoty i zaangażowanie apostolskie.

Ks. Szymon Mucha zachęcił do włączania się nadal w Wielką Nowennę Różańcową. Obecnie trwa drugi rok (do maja 2020 r.) poświęcony duchowości sługi Bożej Pauliny Jaricot. Tematem trzeciego roku nowenny (VI 2020 r. – V 2021 r.) jest hasło: „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Zgłoszenia poszczególnych osób deklarujących uczestnictwo w nowennie można przysyłać na adres Stowarzyszenia Żywy Różaniec lub drogą mailową: zywyrozaniec5@gmail.com. Swoje zaangażowanie dotychczas potwierdziło ponad 3 tysiące osób.

Podjęta została również tematyka ogólnopolskich rekolekcji dla członków i zelatorów Żywego Różańca, które odbywały się w Gietrzwałdzie. Zauważono, że jest zainteresowanie tą formą rekolekcji. Mogą być one prowadzone przez poszczególnych moderatorów diecezjalnych.

Została poruszona sprawa strony internetowej Żywego Różańca. Będzie ona prowadzona w ramach strony miesięcznika „Różaniec” – formacyjnego pisma Żywego Różańca: www.rozaniec.eu. Znajduje się na niej zakładka poświęcona działalności Stowarzyszenia.

W zawiązku z zainteresowaniem Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym podjęto decyzję o organizacji kolejnego kongresu w 2022 r. Natomiast kolejne spotkanie Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca odbędzie się 3 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Żywy Różaniec w Warszawie-Rembertowie (od godz. 10.00 do 14.00).

Modlitewnie i misyjnie

Ks. dr Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska) mówił o Modlitewniku Żywego Różańca, którego opracowanie zostało zatwierdzone przez Zarząd. Modlitewnik będzie pomagał członkom Żywego Różańca w pogłębianiu ducha modlitwy różańcowej. Jego celem jest także nauczenie wiernych medytacyjnego odmawiania Różańca. W modlitewniku znajdą się modlitwy pomocne w głębokim przeżywaniu sakramentów świętych, zwłaszcza przygotowujące do Eucharystii, a także przydatne w okolicznościach śmierci i pogrzebu. Dzięki bogactwu roku liturgicznego do modlitewnika dołączono kolejne zbiory modlitw, które pomogą w pogłębionym przeżywaniu okresów liturgicznych. Nie zabraknie w nim litanii i innych nabożeństw. Cenne są rozważania różańcowe, natchnieniem w ich układaniu były teksty sługi Bożej Pauliny Jaricot. Ks. Stanisław zachęcił także do korzystania z aplikacji telefonicznej „Różańcowy Szlak”.

Ks. dr Maciej Będziński przedstawił sytuację inicjatywy Żywy Różaniec dla Misji, którego pięciolecie przypada w roku 2020. W tym krótkim czasie zrealizowano liczne projekty, w 2020 r. zostaną podjęte kolejne inicjatywy w Rwandzie, Kongo i Sri Lance. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowują także komiks poświęcony osobie Pauliny Jaricot. Ks. Maciej przedstawił informacje z Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Kongregacja zainteresowała się animacją Żywego Różańca w Polsce i zaangażowaniem naszego kraju w szerzenie kultu Pauliny Jaricot.

S. Wioletta Ostrowska, loretanka, przypomniała o publikowanych w „Różańcu” treściach formacyjnych członków Żywego Różańca.

 Wezwanie z Fatimy

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego ks. dr Krzysztof Czapla, pallotyn, zaprezentował inicjatywę Krucjaty Jednej Intencji (www.jednaintencja.pl). Poprosił, aby raz w roku intencja: „By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat” pojawiła się we wspólnotach Żywego Różańca. Ta inicjatywa ma przypominać o powierzeniu Polski w dniu 8 września 1948 r. Niepokalanemu Sercu Maryi. Ks. Jacek Gancarek zachęcił, aby tę intencję dołączyć do intencji majowych Żywego Różańca, kiedy w wielu parafiach rozpoczynają się nabożeństwa fatimskie.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęły się rekolekcje dla moderatorów Żywego Różańca, które w tym rok głosił o. Michał Szałkowski, dominikanin.

Autor jest moderatorem Żywego Różańca w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Konferencja moderatorów żywego różańca 2

Konferencja moderatorów żywego różańca 3

Konferencja moderatorów żywego różańca 4

Zobacz także

Grupy i wspólnoty
Logo-Krzeszow-braz

Strona domowa

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas