Żywy Różaniec

 

DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

 

PLAN REKOLEKCJI
DLA MODERATORÓW DIECEZJALNYCH ŻYWEGO RÓŻAŃCA
18-19-20 LISTOPADA 2019 R.
Dom Sióstr Antoninek w Częstochowie, ul. Kubiny 27 A

 

 

Poniedziałek, 18 listopada
10.00 – spotkanie Moderatorów z abp. Wacławem Depo – obrady
11.15 –11.30 – kawa
13.00 – obiad
14.30 – spotkania w sekcjach
15.00 – podsumowanie prac
16.45 – Msza święta w kaplicy MB na Jasnej Górze – zakończenie obrad i początek rekolekcji

Część rekolekcyjna rekolekcje wygłosi Dominikanin z Gidel O. Michał Szalkowski
18.00 – kolacja
19.30 – Nieszpory z konferencją
21.00 – Apel – Jasna Góra

Wtorek, 19 listopada
7.30 – Jutrznia
8.00 – śniadanie
9.00 – Modlitwa w ciągu dnia i konferencja
10.00 – kawa
10.30 – Wystawienie NS i Różaniec z medytacją
12.00 – Msza Święta – z konferencją
13.00 – obiad
16.30 – Nieszpory z konferencją
18.00 – kolacja
19.00 – Rozmowy niedokończone
21.00 – Apel – Jasna Góra

Środa, 20 listopada
7.30 – Jutrznia
8.00 – śniadanie
9.00 – Modlitwa w ciągu dnia i konferencja
10.00 – kawa
10.30 – Nabożeństwo pokutne – konferencja – spowiedź
12.00 – Msza Święta – z kazaniem
13.00 – obiad

Zakończenie rekolekcji i wydanie zaświadczeń

Plan Rekolekcji do pobrania – PDF

 

„UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH” Paulina Jaricot

Słowo Krajowego Moderatora Żywego Różańca

 

 

1. Październik miesiącem różańca świętego.
Przypominamy moderatorom i kapłanom o zorganizowaniu w październiku nabożeństw różańcowych w kościołach i kaplicach. Wg ustalonej w diecezji i parafii tradycji modlitwa ta winna być przed lub po mszy św., by uczestniczyło w niej jak największa liczba wiernych. Zachęćmy dzieci i młodzież oraz wszystkich dorosłych do wspólnej modlitwy różańcowej. W październiku jest okazja do odnowienia istniejących Kół Różańcowych i zakładania nowych.
2. Pielgrzymki Diecezjalne Kół Żywego Różańca
Święto Królowej Różańca świętego dla wielu diecezji to czas Pielgrzymek czy spotkań diecezjalnych tych, którzy na co dzień modlą się na różańcu. Podczas pielgrzymki chciejmy modlić się w intencji Ojczyzny w 100 roku odzyskania Niepodległości a także o dobre wybory, za rodziny, oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dziękujmy też za dar św. Jana Pawła II – papieża Różańca w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki do Polski.
Zaprośmy na to święto Różańca wszystkie Koła Różańcowe, wraz ze swoimi Zelatorami i Moderatorami.

3. Prenumerata miesięcznika „Różaniec”
Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita Częstochowski jako szef Kół Różańcowych w Episkopacie Polski poleca moderatorom parafialnym miesięcznik „Różaniec” jako sprawdzone narzędzie formacji członków Żywego Różańca. Jako Moderator Krajowy Żywego Różańca zachęcam do korzystania z miesięcznika Różaniec, gdyż w każdym numerze jest gotowy konspekt spotkań dla członków Żywego Różańca, które wg statutu powinniśmy poprowadzić raz w miesiącu w naszych wspólnotach różańcowych w parafii. Większą liczbę miesięcznika dla wszystkich dla moderatorów czy zelatorów można zamówić na stronie sióstr Loretanek: www.różaniec.eu

4. „UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”
Wielką wartość Różańca, jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata dostrzegła Paulina Jaricot, która w 1822 roku założyła dzieło uniwersalnej pomocy misjom, czyli Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Czyniąc z Różańca narzędzie współpracy misyjnej w 1826 roku, jako zaplecze modlitewne tego Dzieła, utworzyła wspólnotę Żywego Różańca. Dlatego należy pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji i tam zatem, gdzie jest Żywy Różaniec nie może zabraknąć modlitwy za misje.

5. NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY W KOŚCIELE
Papież Franciszek w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym – październiku wzywa wszystkie Koła Różańcowe do wielkiej modlitwy za dzieło misyjne Kościoła. Tematem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się
umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w przygotowała na ten czas następujące propozycję z których warto w tym
czasie skorzystać:
WRZESIEŃ – Zapowiedz świętowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Polsce

PAŹDZIERNIK – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

6. XV Konferencja Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca odbędzie się 18 listopada 2019 r w Częstochowie u sióstr Antoninek. Konferencję rozpocznie i będzie jej przewodniczył Arcybiskup Wacław Depo delegat Konferencji Episkopatu ds. Żywego Różańca.

7. Rekolekcję dla Moderatorów Żywego Różańca odbędą się w terminie 18-20 listopad 2019 rok ( po skończonej Konferencji Diecezjalnych Moderatorów) Rekolekcje prowadzi O. Dominikanin z Gidel O. Michał Szalkowski

8. Odpusty dla członków Żywego Różańca. Ks. Arcybiskup Wacław Depo odpowiedzialny
z ramienia Episkopatu Polski za Żywy Różaniec złożył do Stolicy Apostolskiej prośbę o
udzielenie Odpustów dla członków Żywego Różańca. Trwamy w modlitewnym oczekiwaniu na
ten czas łaski dla wszystkich ludzi Różańcowych.

9. Modlitewnik dla członków Żywego Różańca.
Nowy Modlitewnik opracowywany przez Moderatorów ŻR pod przewodnictwem ks. dr Stanisława Szczepańca jest już we wstepnej redakcji. Słowo wstępne napiszę Arcybiskup Wacław Depo. Wszystkie bliższe informacje na ten temat podczas Konferencji Diecezjalnych Moderatorów 18 XI br. w Częstochowie.
10. Intencje na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Kościele ogłoszony przez papieża Franciszka w miesiącu Różańcowym to wspaniała okazja, aby obydwa dzieła powołane przez jedną założycielkę modliły się zjednoczone w jednej intencji.

W jakich intencjach modlimy się w tym miesiącu:

Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla wielu ma ogromną wartość. Jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu i piekłu Tym, którzy odmawiają Różaniec w swoich objawieniach Maryja obiecała wyjątkowe łaski, pomoc w potrzebach i niepowodzeniach oraz osiągnięcie chwały nieba przy swoim Matczynym boku. Bierzmy więc do ręki różaniec i wypraszajmy szczególne łask.

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest
zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,
byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,
aby misja powierzona Kościołowi,
wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,
mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby
niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali,
aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością
i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Niech Święto Matki Bożej Różańcowej i każdy odmówiony Różaniec będzie wielkim wołaniem do Nieba i doświadczeniem owoców potęgi modlitwy różańcowej w codziennym życiu.

Moderator Krajowy Żywego Różańca
Ks. kan. dr Jacek Gancarek

Słowo Moderatora Krajowego Żywego Różańca do pobrania – PDF

Zobacz także

Grupy i wspólnoty

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas