Żywy Różaniec

 

DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

 

VIII OGÓLNOPOLSKA DUCHOWA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka duchowa Żywego Różańca

Jasna Góra 5-6 czerwca 2020 r.

Do duchowego pielgrzymowania zaprasza moderator krajowy ks. Jacek Gancarek.

Duchowa pielgrzymka Żywego Różańca

W dniach 5-6 czerwca 2020 r. do jasnogórskiego sanktuarium jak co roku przybędą wraz z diecezjalnymi moderatorami członkowie i zelatorzy Żywego Różańca z całej Polski, by zawierzyć Kościół i świat opiece Matki Bożej. Jak to zrobią, gdy ograniczenia związane z  epidemią nie pozwalają na tak liczne zgromadzenia? Stawią sią przed tronem Matki Bożej sercem. Zapraszamy na wyjątkową VIII Duchową Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę.

W tym roku nie będziemy mogli wszyscy fizycznie przybyć na Jasną Górę. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią nasza pielgrzymka będzie miała charakter duchowy. Na Jasną Górę przybędą przedstawiciele Żywego Różańca w Polsce, którzy poprowadzą dwudniowe czuwanie, a my wraz z nimi nasze duchowe pielgrzymowanie będziemy przeżywać za pośrednictwem Radia Maryja, Telewizji Trwam i strony internetowej jasnagora.pl.

Co będzie w programie pielgrzymki?

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: Wszystko postawiłem na Maryję. Pielgrzymkę rozpoczniemy w piątek 5 czerwca o godz. 20:20 transmisją modlitwy różańcowej. O godz. 21:00 będziemy razem modlić się podczas Apelu jasnogórskiego. Rozważanie apelowe poprowadzi ks. Jacek Gancarek, moderator krajowy Żywego Różańca, błogosławieństwa udzieli abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, opiekun Żywego Różańca z ramienia KEP. W sobotę 6 czerwca o godz. 13:30 rozpoczniemy transmisję Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu za pośrednictwem Telewizji Trwam.

Podczas pielgrzymki rozpoczniemy także trzeci rok Wielkiej Nowenny Różańcowej. Temat, który w tym rok będziemy rozważać, także na łamach miesięcznika formacyjnego „Różaniec”, to: „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”.

Odczytamy również słowo, które skierował do nas abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Nie zabraknie również tradycyjnej pamiątki z pielgrzymki. W tym roku będzie to obrazek z wizerunkiem Stefana kard. Wyszyńskiego z modlitwą „Aktu osobistego oddania Matce Bożej”. Obrazek będzie dołączony do czerwcowego numeru miesięcznika „Różaniec”.

W tym trudnym czasie dla całego świata nie ustajemy w modlitwie. Bądźcie razem z nami duchowo na Jasnej Górze 5-6 czerwca. Jeśli stawimy się wszyscy – ponaddwumilionowa armia Żywego Różańca – być może będzie to największa w historii Ogólnopolska Duchowa Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę.

Czym jest wspólnota Żywego Różańca?

Żywy Różaniec to niezwykła wspólnota modlitwy i apostolstwa. Mogą do niej dołączyć wszyscy, którzy u boku Maryi chcą przemieniać świat modlitwą. W jaki sposób to się dzieje? Bardzo prosto. Żywy Różaniec tworzą róże/koła różańcowe. Do jednej róży należy 20 osób, z  których każda zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednego dziesiątka Różańca, rozważając w nim jedną tajemnicę różańcową (zmienianą co miesiąc). Dzięki temu róża codziennie odmawia cały Różaniec.

Codzienny dziesiątek odmawiamy w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy, czyli w intencjach wyznaczonych prze papieża na dany miesiąc jako odpowiedź na różne wyzwania i  trudności, przed którymi stoją wierni Kościoła i ludzie całego świata. Założycielką tego dzieła modlitwy jest sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Dziś prawie w każdej parafii w Polsce istnieje i działa wspólnota Żywego Różańca, który ma też swoje stowarzyszenie zatwierdzone przez KEP.

Źródłao: https://rozaniec.eu/viii-ogolnopolska-pielgrzymka-zywego-rozanca/

 

VIII Ogólnopolska Duchowa Pielgrzymka Żywego Różańca

 

Różańcowy cud w Hiroszimie

Hiroshima po wybuchu

Odmawiali codziennie Różaniec i ocaleli podczas wybuchu bomby atomowej.

Hiroszima – ta nazwa na całe pokolenia będzie się kojarzyła ze zniszczeniem i cierpieniem nie do opisania po pierwszej w dziejach eksplozji bomby atomowej. 6 sierpnia 1945 r. o godz. 8.16 amerykański bombowiec B-29 zrzucił śmiercionośny ładunek o nazwie „Little Boy” („Chłopczyk”). Na wysokości 565 metrów spadająca bomba eksplodowała. Trzynaście kilometrów kwadratowych zabudowań spopieliło się i zniknęło. Po godzinie na konające miasto spadł ciężki, czarny, radioaktywny deszcz. Gigantyczny grzyb dymu i pyłu wyrósł na wysokość piętnastu kilometrów i przez wiele godzin był widziany z odległości sześciuset kilometrów.

W jednej chwili – według różnych rachub – zginęło od 80 do 90 tys. ludzi. Kolejne ćwierć miliona zmarło w straszliwych cierpieniach od ran i poparzeń w ciągu pięciu lat. Jednakże jest też inne – nieznane aż tak bardzo powszechnie – przesłanie z Hiroszimy, niosące pociechę i nadzieję. W tym potopie ognia i bólu Bóg pozostawił jednak znak swojej obecności i potęgi. Zawiesił wszystkie prawa fizyki.

Ocalał tylko jeden dom

W pierwszej strefie totalnego zniszczenia i ruin w promieniu dwóch kilometrów od miejsca wybuchu ostał się tylko jeden dom. Zamieszkiwała go nieliczna wspólnota licząca ośmiu jezuitów oraz cztery inne osoby zaangażowane w ewangelizację. Dom zakonny od centrum eksplozji dzieliło zaledwie nieco ponad tysiąc metrów i osiem innych budynków. W godzinie wybuchu w klasztorze było tylko czterech księży z przełożonym, Francuzem, ojcem Hugo Lasallem, który przybył do Japonii w 1929 r. Obecny był też jezuita, Polak, ojciec Hubert Cieślik oraz dwóch Niemców: Hubert Schiffer i Wilhelm Kleinsorge.

Pełen artykuł do przeczytania na stronie: https://naszdziennik.pl/mysl/220457,rozancowy-cud-w-hiroszimie.html

Zdjęcie: Hiroszima po ataku atomowym, źródło: wikipedia.org

Jak powstała Litania Loretańska?

kapliczka-litania loretańska

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, nazywana popularnie Litanią Loretańską.
Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea = prośba, błaganie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Od innych modlitw błagalnych różni się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu wezwań-inwokacji, po których następuje stała odpowiedź, np.: „Módl się za nami” – w litaniach do Matki Bożej i świętych, a jeśli zwracamy się do Chrystusa lub innych Osób Boskich – „Zmiłuj się nad nami” lub „Wysłuchaj nas, Panie”.
„Wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół znajdują się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie bardzo krótkie, składają się z dwu części: pierwsza jest wychwalaniem (Panno łaskawa), druga – błaganiem („Módl się za nami”) („Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”).

Geneza Litanii Loretańskiej jest trudna do ustalenia. Najprawdopodobniej w swej charakterystycznej formie i podstawowym zarysie pojawiła się w manuskrypcie paryskim z końca XII wieku Można również wykazać, że niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w Litanii do Wszystkich Świętych, z biegiem czasu dodawane nowe tytuły maryjne stawały się coraz liczniejsze i stopniowo utworzyły nową grupę, która oderwała się od początkowego pnia. Litania zwana jest „Loretańską” od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona, we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto Domek Nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i zaczęła promieniować na cały Kościół. Z roku 1531 pochodzi świadectwo używania jej w tym sanktuarium. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania. Do końca XVI wieku jeszcze co najmniej 20 razy, co świadczy o jej wielkim rozpowszechnianiu.
W dokumentach papieskich pojawiła się o niej wzmianka w 1581 r. w bulli „Redituri” papieża Sykstusa V, który udzielił za jej odmawianie 200 dniowego odpustu i zachęcał wiernych do jej odmawiania. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII oraz Pius XI w 1932 r. Natomiast papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w publicznym kulcie Kościoła.
Wezwania Litanii Loretańskiej podlegały zmianom (dzisiejsza wersja litanii zawiera 52 wezwania). Usuwano lub wzbogacano ją nowymi wezwaniami w zależności od potrzeb i okoliczności. I tak w ciągu wieków oficjalnie dodano następujące inwokacje: „Wspomożenie wiernych” przypisywana Piusowi V w związku ze zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta” – Piusowi IX, dzień przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854); Leon XIII wprowadził wezwanie „Królowo Różańca świętego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” (1903). W 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej” (przekształcone po drugiej wojnie światowej w „Królowo Polski”). „Królowo pokoju” włączył Benedykt XV (1917), a papież Pius XII – „Królowo wniebowzięta” (1950) w związku z ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu NMP; „Matko Kościoła” (tytuł nadany przez Pawła VI w czasie Soboru Watykańskiego II) Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji Episkopatów do włączenia go do litanii (1980); Janowi Pawłowi II zawdzięczamy też wezwanie „Królowo Rodziny” (1995). Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano wiele zezwoleń ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeń zakonnych. I tak np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na umieszczenie (na ostatnim miejscu) własnego wezwania „Królowo zakonu serafickiego” (1910), a karmelici stosują od 1689 wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”.
Co do pobożnej praktyki odmawiania lub śpiewania Litanii warto przytoczyć fragment „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”. Czytamy tam: „W wyniku rozporządzenia papieża Leona XIII o kończeniu odmawiania różańca w październiku śpiewem Litanii Loretańskiej liczni wierni byli przeświadczeni, że litania jest tylko rodzajem dodatku do różańca. W rzeczywistości jednak jest ona czymś niezależnym. Litanie bowiem mogą stanowić samodzielny element hołdu składanego Maryi, być śpiewem procesyjnym, stanowić część nabożeństwa Słowa Bożego lub innych aktów liturgicznych”.

Źródło: niedziela.pl

Zdjęcie: Bożena Sztajner

Litania loretańska – wyjaśnienia dotyczące poprawnej wersji

Matka Boża z LourdesTradycyjnie w maju podczas nabożeństw majowych modlimy się Litanią loretańską. Warto przypomnieć, że zawiera ona dwa dodatkowe wezwania, które bardzo często są pomijane lub brak ich w tekstach litanii.

Obowiązujące normy zawarte są w dwóch dekretach:

31 grudnia 1995 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dotyczący wezwania „Królowo rodzin” w Litanii Loretańskiej. (Prot 2500/95/L).

8 listopada 2014 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dotyczący wezwania „Matko miłosierdzia” w Litanii Loretańskiej dla Polski (Prot 130/14).

Wezwanie „Królowo rodzin” należy umieścić po wezwaniu „Królowo Różańca świętego” a przed wezwaniem „Królowo pokoju”. Natomiast wezwanie „Matko miłosierdzia” należy umieścić po wezwaniu: „Matko łaski Bożej”, a przed wezwaniem „Matko nieskalana”.

Pojawiły się także kwestie dotyczące wątpliwości czy wezwanie „Królowo rodzin” powinno w tekście Litanii brzmieć „Królowo rodzin” czy „Królowo rodziny”, gdyż tekst łaciński zawiera wezwanie Regina Familiae oraz czy drugi człon w wezwaniu „Matko miłosierdzia” powinien być pisany mała literą.

Kwestie te zostały wyjaśnione w Komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej z dnia 25.08.2015 r. Poniżej tekst komunikatu:

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej podajemy poniższe wyjaśnienia:

  1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane:
    Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.
  2. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.

Należy także przypomnieć, że oficjalny tekst Litanii nie zawiera wezwania „Królowo świata”, które pojawia się w niektórych kościołach podczas nabożeństw.

 

Poniżej tekst Litanii loretańskiej po wprowadzonych zmianach:

Litania Loretańska

do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko łaski Bożej,

Matko miłosierdzia,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

ks. Marek Kluwak

Źródło: diecezja.legnica.pl

Zdjęcie: Matka Boża z Lourdes, źródło: wikipedia.org

 

Tarcza dla ministra

Minister zdrowia Łukasz Szumowski

Rusza specjalna modlitwa za ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i służbę medyczną. W inicjatywę włączają się ogólnopolskie stowarzyszenia.

Do tej szczególnej codziennej modlitwy zapraszają skupiające miliony wiernych w Polsce Żywy Różaniec, Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Każdego dnia Polacy jednoczą się, prosząc Pana Boga o przezwyciężenie epidemii koronawirusa. Do najważniejszych intencji należą te obejmujące chorych, zarażonych, zmarłych i ich rodziny. Wśród nich nie może także zabraknąć modlitwy za pracowników medycznych, a także za ministra zdrowia, który musi podejmować najtrudniejsze decyzje w skali całej naszej Ojczyzny, ratujące zdrowie i życie Polaków.

– Poświęćmy jeden dziesiątek Różańca ministrowi zdrowia i całemu dziełu ratowania życia człowieka przez personel medyczny, tak potrzebnemu w czasie epidemii. Różaniec to wielka siła naszego Narodu – zachęca w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. Jacek Gancarek, krajowy moderator Żywego Różańca.

Pełen artykuł opublikowany jest na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/218977,tarcza-dla-ministra.html

Na zdjęciu Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.

Uciekamy się do Mamy

Szczęść Boże!

W tym wyjątkowo trudnym czasie dla całego świata nie ustajemy w modlitwie. Jeszcze mocniej oplatamy go Różańcem, wspierając swoją modlitwą i zaangażowaniem wszystkich, którzy cierpią w wyniku pandemii koronawirusa. Modlimy się również za tych, którzy narażając swoje życie, pomagają bliźnim. Uciekamy się do Mamy! (więcej o inicjatywie na www.rozaniec.eu ).

Zawierzamy Was wszystkich opiece troskliwej Matki Bożej. Pod Jej płaszczem i sercem znajdziemy bezpieczne miejsce. Przesyłam słowo Moderatora Krajowego ks. dr. Jacka Gancarka do Ludzi Różańcowych wraz z błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, delegata Episkopatu do spraw Żywego Różańca. Na naszej stronie internetowej rozaniec.eu zaś zamieściliśmy materiały formacyjne: konspekt spotkania Żywego Różańca, słowo moderatora krajowego, konferencję formacyjną, by każdy miał do nich dostęp. Są one dostępne pod zakładką w Żywym Różańcu: „Spotkania Żywego Różańca w czasie pandemii” https://rozaniec.eu/spotkanie-zywego-rozanca-w-czasie-pandemii/ oraz https://rozaniec.eu/drodzy-zelatorzy-i-czlonkowie-zywego-rozanca/

Słowo Moderatora Krajowego – 25.03.2020

XV Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca

Co nowego w Żywym Różańcu?

KS. MARIUSZ WENCŁAWEK SDB

XV Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca obradowała 18 listopada 2019 r. w Częstochowie. Jaki kierunek wyznaczyli dla Żywego Różańca – jednej z największych wspólnot w Polsce – na ten rok?

Konferencję animował ks. dr Jacek Gancarek – krajowy moderator Żywego Różańca. W gronie moderatorów powitano nowych księży odpowiedzialnych za tę wspólnotę w diecezjach. Są nimi: ks. Tomasz Krawczyk – diecezja gnieźnieńska; ks. Łukasz Zygmunt – kielecka; ks. Leszek Wojcinowicz – warmińska; ks. Piotr Bortnik – zielonogórsko-gorzowska.

Ks. abp Wacław Depo rozpoczął spotkanie modlitwą różańcową i słowem wstępnym. W modlitwie pamiętaliśmy o o. Stanisławie Przepierskim OP, moderatorze w archidiecezji warszawskiej, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu podjętego leczenia. Modliliśmy się również za śp. ks. prałata Gerarda Gromowskiego, moderatora diecezji toruńskiej, który zmarł 12 października 2019 r.

Spotkać Maryję

Co nowego można powiedzieć o modlitwie różańcowej? – pytał ks. arcybiskup. „Modlitwa to nie tylko rozmowa z Bogiem, lecz także spotkanie dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego. Bóg pierwszy okazuje to pragnienie (zob. KKK 2560). Nim ja rozpocznę swoją modlitwę, On mnie uprzedza. Czytamy w Psalmie 139: «Panie, przenikasz i znasz mnie (…). Z daleka przenikasz moje zamysły (…). Ty, Panie znasz je [moje słowo] w całości» (Ps 139, 1-2. 4). Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, wychodzi z Jego inicjatywy. Nasze stałe zadanie to odkrywanie uprzedzającej miłości Boga. Każdy dzień, który przeżywamy, jest Jego darem. «Prowadź mnie drogą odwieczną!» (Ps 139, 24) – to nie ja wypraszam sobie dary. My wchodzimy w plan Boga poprzez ufną modlitwę i zawierzenie siebie Stwórcy. Maryja w czasie zwiastowania («Jakże się to stanie?» – Łk 1, 34) przeżywa niepokój serca, który przyprowadzi Ją do akceptacji woli Boga («Niech mi się stanie» – Łk 1, 38). Maryja została «uprzedzająco» odkupiona. Droga Maryi to droga ufnego zawierzenia. Mamy przestać patrzeć na Maryję w kategoriach «funkcji» i «zadań», które my Jej wyznaczamy. Ona jest dla nas raczej «pomostem». Trzeba podkreślać, że modlitwa to osobowe spotkanie z Nią. Każde Zdrowaś Maryjo… jest już spotkaniem”.

Na zakończenie słowa wprowadzającego ks. arcybiskup wskazał trzy postacie związane z modlitwą różańcową: św. Jana Pawła II, sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Karolinę Kózkównę.

Wokół Jasnej Góry

Ks. dr Jacek Gancarek podsumował VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Podziękował wszystkim zaangażowanym w jej organizację i przebieg. Zauważył, że z roku na rok staje się ona coraz bardziej znaczącym wydarzeniem w polskim Kościele. Krajowy moderator podziękował także za wszystkie pielgrzymki organizowane przez poszczególne diecezje – w wielu diecezjach zostały one połączone z przeżywaniem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przypomniał również, że 21 i 22 września zawierzył dzieło Żywego Różańca Matce Bożej Fatimskiej.

Poinformowano, że kolejna VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca 2020 r. Rozpocznie się w piątkowy wieczór modlitwą różańcową, Apelem jasnogórskim i Eucharystią o 23.00. Hasłem pielgrzymki będą słowa sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Ks. abp Wacław Depo dopowiedział, że 26 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze odbędzie się dziękczynienie za dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla uczestników pielgrzymki zostaną przygotowane obrazki z ks. kard. Wyszyńskim zawierające również tekst aktu oddania się Matce Bożej.

Papieskie Dzieła Misyjne zaproszą dzieci z Rwandy, którym poświęcone zostały projekty misyjne wspierane przez inicjatywę Żywy Różaniec dla Misji. Konferencję wygłosi ks. Stanisław Gancarek, a Mszy Świętej będzie przewodniczył najprawdopodobniej ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce.

Przypomniano, że proces beatyfikacyjny Pauliny Jaricot zmierza ku końcowi i najprawdopodobniej będzie miał finał w 2020 r.

Formacja i rekolekcje

W czasie obrad przedstawiono kryteria przynależności do Żywego Różańca opracowane na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Są nimi: osobista modlitwa i formacja, przynależność do wspólnoty i zaangażowanie apostolskie.

Ks. Szymon Mucha zachęcił do włączania się nadal w Wielką Nowennę Różańcową. Obecnie trwa drugi rok (do maja 2020 r.) poświęcony duchowości sługi Bożej Pauliny Jaricot. Tematem trzeciego roku nowenny (VI 2020 r. – V 2021 r.) jest hasło: „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Zgłoszenia poszczególnych osób deklarujących uczestnictwo w nowennie można przysyłać na adres Stowarzyszenia Żywy Różaniec lub drogą mailową: zywyrozaniec5@gmail.com. Swoje zaangażowanie dotychczas potwierdziło ponad 3 tysiące osób.

Podjęta została również tematyka ogólnopolskich rekolekcji dla członków i zelatorów Żywego Różańca, które odbywały się w Gietrzwałdzie. Zauważono, że jest zainteresowanie tą formą rekolekcji. Mogą być one prowadzone przez poszczególnych moderatorów diecezjalnych.

Została poruszona sprawa strony internetowej Żywego Różańca. Będzie ona prowadzona w ramach strony miesięcznika „Różaniec” – formacyjnego pisma Żywego Różańca: www.rozaniec.eu. Znajduje się na niej zakładka poświęcona działalności Stowarzyszenia.

W zawiązku z zainteresowaniem Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym podjęto decyzję o organizacji kolejnego kongresu w 2022 r. Natomiast kolejne spotkanie Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca odbędzie się 3 marca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Żywy Różaniec w Warszawie-Rembertowie (od godz. 10.00 do 14.00).

Modlitewnie i misyjnie

Ks. dr Stanisław Szczepaniec (archidiecezja krakowska) mówił o Modlitewniku Żywego Różańca, którego opracowanie zostało zatwierdzone przez Zarząd. Modlitewnik będzie pomagał członkom Żywego Różańca w pogłębianiu ducha modlitwy różańcowej. Jego celem jest także nauczenie wiernych medytacyjnego odmawiania Różańca. W modlitewniku znajdą się modlitwy pomocne w głębokim przeżywaniu sakramentów świętych, zwłaszcza przygotowujące do Eucharystii, a także przydatne w okolicznościach śmierci i pogrzebu. Dzięki bogactwu roku liturgicznego do modlitewnika dołączono kolejne zbiory modlitw, które pomogą w pogłębionym przeżywaniu okresów liturgicznych. Nie zabraknie w nim litanii i innych nabożeństw. Cenne są rozważania różańcowe, natchnieniem w ich układaniu były teksty sługi Bożej Pauliny Jaricot. Ks. Stanisław zachęcił także do korzystania z aplikacji telefonicznej „Różańcowy Szlak”.

Ks. dr Maciej Będziński przedstawił sytuację inicjatywy Żywy Różaniec dla Misji, którego pięciolecie przypada w roku 2020. W tym krótkim czasie zrealizowano liczne projekty, w 2020 r. zostaną podjęte kolejne inicjatywy w Rwandzie, Kongo i Sri Lance. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowują także komiks poświęcony osobie Pauliny Jaricot. Ks. Maciej przedstawił informacje z Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Kongregacja zainteresowała się animacją Żywego Różańca w Polsce i zaangażowaniem naszego kraju w szerzenie kultu Pauliny Jaricot.

S. Wioletta Ostrowska, loretanka, przypomniała o publikowanych w „Różańcu” treściach formacyjnych członków Żywego Różańca.

 Wezwanie z Fatimy

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego ks. dr Krzysztof Czapla, pallotyn, zaprezentował inicjatywę Krucjaty Jednej Intencji (www.jednaintencja.pl). Poprosił, aby raz w roku intencja: „By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat” pojawiła się we wspólnotach Żywego Różańca. Ta inicjatywa ma przypominać o powierzeniu Polski w dniu 8 września 1948 r. Niepokalanemu Sercu Maryi. Ks. Jacek Gancarek zachęcił, aby tę intencję dołączyć do intencji majowych Żywego Różańca, kiedy w wielu parafiach rozpoczynają się nabożeństwa fatimskie.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęły się rekolekcje dla moderatorów Żywego Różańca, które w tym rok głosił o. Michał Szałkowski, dominikanin.

Autor jest moderatorem Żywego Różańca w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Zobacz także

Grupy i wspólnoty

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas