Bp. Zbigniew Kiernikowski

Słowo Biskupa Legnickiego z okazji 5. Kongresu Rodzin

Umiłowani Diecezjanie, Drogie Rodziny!

Trwamy w czasie szczególnym dla Kościoła – uwielbienia i dziękczynienia Trójcy Przenajświętszej za dzieło Odkupienia dokonane przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Rozważanie tych tajemnic naszej wiary wzywa nas do tego, by głęboko się zastanowić, kim jesteśmy jako ludzie, że Syn Boży stał się człowiekiem, by ukazać nam Ojca i odkupić grzeszną ludzkość. Zostawił nam siebie aż do skończenia świata w łamanym Chlebie – Jego Eucharystycznym Ciele, abyśmy jednoczyli się wokół Niego i pozwalając na łamanie siebie, wchodzili w komunię z drugim.

Zostawił nam również Kielich swojej Krwi, dzięki któremu zostajemy zanurzeni w Bożym przebaczeniu i miłosierdziu, aby je przeżywać w relacjach z bliźnimi. Zapytajmy siebie, jak uczestniczymy w dziele odkupienia, odkąd przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i Jego Kościół? Jak przeżywamy chrześcijaństwo we własnym życiu oraz wspólnocie rodzinnej i społecznej? Czy żyjemy Ewangelią na co dzień, czy umiemy odnosić wydarzenia, relacje z bliźnimi do Pana Boga? Czy znamy wielkość Bożego daru, gdy Pan nieba i ziemi stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę, którzy dopełniają swe człowieczeństwo we wzajemnej komunii?

Spróbujmy znaleźć odpowiedź na niektóre z tych pytań podczas Piątego Kongresu Rodzin, który odbędzie się w dniu 18 maja br. w Krzeszowie pod hasłem: „Rodzina drogą Kościoła”.

Podstawą naszej refleksji o kondycji małżeństwa i rodziny jest zawsze Słowo Boże. Pomocą zaś są wszystkie dokumenty Kościoła oraz świadectwa małżonków. W liturgii, a w szczególności
w Eucharystii, uczmy się takiego korzystania z Tajemnicy Paschalnej, by życie małżeńskie i rodzinne było kształtowane według logiki Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Potrzebna jest nam wszystkim głębsza świadomość Eucharystii i wszystkich sakramentów. Aby to było możliwe trzeba dowartościować podstawową inicjację chrześcijańską, poczynając od rozumienia i przeżywania chrztu. Nie możemy w tym się ograniczyć do nauki religii w szkole. Potrzeba działań formacyjnych osób dorosłych. Najlepiej jeśli to dzieje się w odniesieniu do małżonków. Wśród wypróbowanych propozycji można wymienić działania duszpasterskie w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Domowy Kościół, Drogę Neokatechumenalną, Ruch Rodzin Nazaretańskich czy Rodziny Szensztackie itp.

Z mocy Chrztu, Eucharystii i kolejnych sakramentów cała rodzina może czerpać światło i moc dla życia w jedności ze sobą, w komunii rodzinnej. Dzięki życiu opartemu na tajemnicy chrzcielnej członkowie rodziny mają okazję uczyć się wybaczania, ustępowania, bezinteresownej wzajemnej troski, co często wymaga wyrzeczenia się siebie. Tylko w ten sposób jednak może dokonywać się proces prawdziwego jednania i zażegnywania zaistniałych rozłamów czy nieporozumień.

Odkrywanie i umacnianie chrześcijańskiej tożsamości rodziny jest szczególnie ważne wobec wszelkiego rodzaju ataków wymierzonych w rodzinę złożoną z mamy i taty, ich dzieci, oraz ataków na koncepcję rodziny otwartej na życie zgodnie z zamysłem Pana Boga. Te ataki wzmagają się dziś ze strony różnych instytucji oraz ugrupowań, które proponują modele związków i stosunku do prokreacji oraz wychowania potomstwa bez brania pod uwagę tradycyjnego nauczania Kościoła opartego na Objawieniu.

Matce Bożej Łaskawej zawierzajmy małżeństwa i rodziny, aby dziękistałej formacji, przy wszystkich trudnościach wewnętrznych i płynących ze strony świata, starały się wypełnić wszystkie swoje zadania, a więc, by małżonkowie tworzyli wspólnotę osób dzięki nierozerwalnej, wyłącznej komunii miłości mężczyzny i kobiety, służyli życiu, brali udział w rozwoju społeczeństwa; aby w miłości i solidarności rodziców, dzieci i krewnych rodził się Kościół domowy i pragnienie uczestnictwa w życiu i posłannictwie Kościoła Chrystusowego. Ważne jest też by małżeństwa i rodziny trwały we wspólnotach czy tworzyły wspólnoty, w których mogą się od siebie uczyć i wzajemnie się umacniać.

Podczas Kongresu rodzin prośmy Maryję o łaskę szczerej chęci nawrócenia dla młodych i starszych. Módlmy się o przyjazne rodzinom otoczenie i ich wsparcie ze strony władz samorządowych i państwowych, o cierpliwe towarzyszenie kapłanów w tym procesie. Niech wwychowaniu dzieci do wiary i do godziwego życia w relacjach z Bogiem i innymi ludźmi, jasnemu przekazowi Kościoła, wielkiemu wysiłkowi pracy duszpasterskiej z pokoleniem młodych, z ich rodzicami i dziadkami, towarzyszy determinacja rodzin, by odchodzić od tego, co w życiu jest złe, co jest przeciwne Bogu i co rani ludzką godność.

Niech Pan da nam – teraz i podczas krzeszowskiego spotkania kongresowego – możliwość wejścia na drogę ku pełni życia i przyjęcie otwartym sercem Bożej miłości.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w Krzeszowskim Kongresie wszystkie rodziny naszej Diecezji, a także osoby, którym leży na sercu przyszłość rodzin i ich właściwa formacja – przede wszystkim duszpasterzy. Niech kongresowe spotkania przyczyniają się do umacniania rodzin, a przez to i Kościoła w naszej Diecezji.

Wszystkim Uczestnikom i Organizatorom Kongresu z serca błogosławię

+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

arrow_back_ios

Poprzedni artykuł:
Sekretarz stanu w Krzeszowie

Następny artykuł:
VI Zjazd Motocyklowy i Wielki Piknik Patriotyczny 2019

arrow_forward_ios
Logo-Krzeszow-braz

Strona domowa

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas