Ogłoszenia Parafialne

26 NIEDZIELA „PER ANNUM” – B

Krzeszów, dnia 26 września 2021 roku

 1. Dzisiaj na godz. 15.00 zapraszamy Parafian oraz Pielgrzymów na Eucharystię na Górę św. Anny. Będziemy dziękować w 10 rocznicę rekonsekracji świątyni po latach jej dewastacji. Główny gość Uroczystości: JE Ks. Bp Marek Mendyk.

 2. We środę 29 września Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Zapraszamy na Eucharystię i Nabożeństwo do św. Michała na godz. 18.00. Wcześniej o godz. 17.30 Nowenna do M. B. Łaskawej.

 3. Próba Chórku dla Dzieci w środę o godz. 17.00. Chórek będzie prowadził nasz nowy Pan Organista Piotr.

 4. Od piątku 1 października serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na codzienne Nabożeństwa Różańcowe. W ciągu tygodnia na godz. 17.30; w niedzielę na godz. 16.30. Dzieci zapraszamy szczególnie na Różaniec od poniedziałku do piątku zaś w soboty i niedziele prosimy o szczególną obecność Żywy Różaniec naszej Parafii. Za gorliwy udział na koniec miesiąca zostaną rozdane piękne nagrody.

 5. W sobotę 2 października odbędzie się Wielka Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej. Zapraszamy parafian na godz. 10.00 do Bazyliki. Msza św. o godz. 12.00 sprawowana przez Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego

 6. Wszystkich Zelatorów Żywego Różańca oraz przedstawicieli Rady Parafialnej Ks. Proboszcz zaprasza na spotkanie w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

 7. W piątek 1 X od godz. 8.30 odwiedziny chorych. Z piątku na sobotę całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele św. Józefa

 8. W tym tygodniu – Pierwszy Piątek Miesiąca. Spowiedź św. w Bazylice od godz. 17.15. Szczególnie zachęcamy dzieci oraz młodzież przygotowującą się do bierzmowania. W Czadrowie Msza św. i zmiana tajemnic Żywego Różańca w Pierwszy Piątek o godz. 19.00. Do Krzeszówka w Pierwszy Piątek zapraszamy na Msza św. o godz. 17.00 Wcześniej okazja do Spowiedzi Świętej.

 9. Dzisiaj po obecnej Mszy św. odbędzie się liczenie wiernych obecnych na Mszy św. i przystępujących do Komunii św.

 10. Ministranci i lektorzy mają zbiórkę w piątek o godz. 19.00.

 11. Dzisiaj w Bazylice o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania.

 12. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 poświęcenie różańców i spotkanie z Rodzicami – dzieci komunijnych

 13. Zachęcamy Czcigodnych Parafian oraz Pielgrzymów i Turystów do kupowania i czytania najnowszej prasy katolickiej.

 14. Dziękujemy Księdzu Gościowi za wygłoszenie Słowa Bożego. Po obecnej mszy św. Ks. Gość będzie zbierał dobrowolne ofiary na pomoc dla chrześcijan w potrzebie. Bóg zapłać za Państwa dobre Serce.

Liturgia na dziś

(Lb 11, 25-29)
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im!” Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!”

(Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14)
REFREN: Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku.

(Jk 5, 1-6)
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu.

Aklamacja (J 17, 17ba)
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

Rozważania do czytań:

W Chrystusie narodziliśmy się na nowo z Ducha i zostaliśmy napełnieni mocą Ducha, aby całe dziedzictwo Chrystusowe mogło stać się w nas tak i amen. Synami Bożymi są bowiem ci, których prowadzi Duch Boży – tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha. Duch Syna woła w sercach naszych: Abba, Ojcze! Duch daje nam więcej niż zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Duch Boży uczynił nas nowym stworzeniem, wypełnionym nowym życiem z wysoka, tak iż królujemy w życiu z powodu Jezusa Chrystusa. Teraz jesteśmy umarli dla grzechu, a żyjący dla Boga w Chrystusie, naszym Panu. Grzech nad nami nie panuje, ponieważ nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską, w mocy Ducha.

Marek Ristau

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas