Ogłoszenia Parafialne

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Krzeszów, dnia 12 stycznia 2020 roku

  1. Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego – myślą i sercem przenosimy się nad Jordan aby być świadkiem chrztu Jezusa. Chcemy również w sposób symboliczny obmyć się w tej wyjątkowej wodzie aby pozbyć się naszych grzechów i przypomnieć sobie dzień naszego chrztu. Zachęcamy również aby po Mszy Św. podejść do Chrzcielnicy i przypomnieć sobie swój chrzest jako moment włączenia do wspólnoty dzieci Bożych. Wedle przepisów liturgicznych kończy się dzisiaj Okres Narodzenia Pańskiego. Jednakże w Polskiej tradycji świętujemy i śpiewamy kolędy do 2 lutego – czyli do Święta Matki Bożej Gromnicznej.

  2. Sanktuarium MBŁ przy współpracy Domu Kultury w Krzeszowie organizuje w sobotę 18 stycznia 2020 roku Festiwal Jasełkowy i Kolędniczy Trzech Kultur. Do Krzeszowa przybędą zespoły Jasełkowe i Kolędnicze z Polski, Czech i Niemiec. Zapraszamy Państwa w sobotę na godz. 10.00 do Domu Kultury w Krzeszowie. W tym roku również widzowie będą specjalnie uhonorowani. W trakcie Festiwalu będą losowane nagrody publiczności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Po obecnej Mszy św. będziemy rozdawać zaproszenia na których będą wypisane „liczby”. One będą losowane podczas Festiwalu.

  3. Uprzejmie informujemy, że Spotkanie OPŁATKOWE dla Rodziny Radia Maryja odbędzie się w przyszłą niedzielę 19 stycznia 2020 r. Opłatek rozpocznie się Mszą Św. o godz. 12.00 w Bazylice. Następnie zapraszamy do Domu Kultury na Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru i Orkiestry z Nowej Rudy. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie naszych Czcigodnych Parafian.

  4. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. w języku łacińskim.

  5. Zachęcamy Państwa do kupowania i czytania prasy katolickiej: polecamy Tygodnik „Niedziela” i tygodnik „Gość Niedzielny”.

  6. Zapraszamy zainteresowane osoby spośród naszej młodzieży na Spotkanie Organizacyjne w sprawie Festiwalu Jasełkowego w najbliższy piątek o godz. 17.30 (po Mszy św.) w Obsłudze Pielgrzyma.

Wszystkim życzymy Błogosławionej niedzieli pełnej Bożej radości oraz dobrego tygodnia.

Liturgia na dziś

Czytanie pierwsze
(Iz 42, 1-4. 6-7)
To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Czytanie drugie
(Dz 10, 34-38)
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”.

Psalm
(Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
REFREN:  Pan ześle pokój swojemu ludowi

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w Jego świątyni wszyscy mówią: „Chwała!”
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

Aklamacja
Aklamacja (Mk 9, 7)
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Ewangelia
(Mt 3, 13-17)
Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Komentarz
Chrzest w Jordanie to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w ezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.

Halina Świrska, „Oremus” styczeń 2008, s. 53

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas