Ogłoszenia Parafialne

32 NIEDZIELA Zwykła Rok c

Krzeszów, dnia 10 listopada 2019 roku

 

  1. Dzisiaj gościmy w Krzeszowie Siostry Zakonne z Kazachstanu, które będą po obecnej Mszy św. rozprowadzać Kalendarze oraz zbierać ofiary na cele misyjne. Bóg Zapłać za okazane serca.
  2. Jutro przypada 101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msze św. w naszej Bazylice: godz. 7 .00; 12 .00 i 17 .00. Również jutro nasz Ksiądz Wikariusz Marcin Kaluta przeżywa dzień swojego świętego patrona. Ks. Marcinowi życzymy wiele łask Bożych oraz nieustannej opieki Matki Bożej Łaskawej i świętego Patrona.
  3. Modlitwę Wypominkową za Zmarłych kończymy w środę 20 listopada Wszystkim Parafianom oraz Gościom z innych miejscowości dziękujemy za włączenie się w tą wyjątkową modlitwę za naszych zmarłych. Dziękujemy również za złożone przy tej okazji ofiary pieniężne.
  4. W przyszłą niedzielę 17 listopada wspominamy św. Elżbietę Węgierską. Pragniemy w tym dniu szczególnie modlić się za nasze Siostry Elżbietanki i życzymy im wiele Darów Ducha Świętego oraz wiele dobrych i świętych powołań do ich Zgromadzenia.
  5. Zachęcamy Parafian oraz Pielgrzymów do lektury najnowszej prasy katolickiej.
  6. W przyszłą niedzielę Msza św. w języku łacińskim o godz. 15.00 przed głównym ołtarzem, która rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia.
  7. Ochotnicza Straż Pożarna z Chełmska Śląskiego organizuje w dniu 30 listopada charytatywne Andrzejki – na pomoc chorym dzieciom; konkretnie dla małej Kai i Oliwiera. Organizatorzy potrzebują na loterie fantową różne fanty. Zwracamy się z prośbą do naszych Parafian o przynoszenie takich fantów do Obsługi Pielgrzyma. My te fanty dostarczymy do Chełmska.

Wszystkim zgromadzonym w Krzeszowskiej Bazylice Parafianom i Pielgrzymom życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia z Bożym Błogosławieństwem

Liturgia na dziś

PIERWSZE CZYTANIE

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa».

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia».

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 17
Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b)
Gdy zmartwychwstanę, będę widział BogaRozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

DRUGIE CZYTANIE

2 Tes 2, 16 – 3, 5

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA)

Ap 1, 5b. 6b
Alleluja, alleluja, allelujaJezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Łk 20, 27-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas