DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

 

Druga niedziela Adwentu, 
10 grudnia
Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8
„Przygotujcie drogę Panu”.
Dzisiejsze Słowo Boże pokazuje, kto jest Panem, a kto sługą. Postawienie Jezusa Chrystusa w centrum jest początkiem Ewangelii dla mojego życia. Mamy niezawodną obietnicę, że idąc drogą chrześcijańskiej ­służby, zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. Podpatrujmy przy tym Jana Chrzciciela, który jest pięknym przykładem sługi Jezusa Chrystusa.
ks. Robert Grzybowski
 
„Różaniec”
„Różaniec”
Przed Apostołami Bóg wybrał tych najbliższych, którzy z Nim tworzyli dom i rodzinę - Maryję 
i Józefa


Za Kościół na Wschodzie
I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
W Ogrodzie Oliwnym Jezus Chrystus stanął w obliczu wszystkich pokus ludzkości
i wobec wszystkich jej grzechów, w obliczu cierpienia spowodowanego wolą Ojca, 
by powiedzieć Mu mimo wszystko: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” 
(Łk 22, 42). A co z naszą gotowością? Czy nie poddalibyśmy się jednak „życiu łatwemu”, bez wyrzeczeń, wbrew woli Boga? Nie zawsze rozumiemy Jego wolę. Módlmy się
o podejmowanie właściwych decyzji i całkowite zawierzenie się Bogu, nawet gdy wiąże się ono z cierpieniem. To cierpienie ma sens.
Joanna Szpak
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Nie jesteśmy bezbronni. Mamy wiele narzędzi, by przeciwstawiać się cywilizacji śmierci. Dzięki nim możemy być wręcz pewni zwycięstwa. „Mamy Boga, Maryję, serce, sumienie, oczy, różaniec, Komunię świętą, dobre słowa, modlitwę”.

Wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia w naszych czasach jest wciąż aktualne, wręcz naglące. Przykłady, które przytaczamy na łamach listopadowego numeru, są bardzo wymowne i niestety jednoznaczne. Weźmy choćby sprawę Charliego Garda, na którego leczenie nie zgodzili się lekarze (!) z londyńskiego szpitala, a wsparł ich sąd. Roczny chłopczyk z poważną chorobą genetyczną, mimo starań rodziców, niektórych lekarzy i znacznej części społeczeństwa, ostatecznie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie.

Czytaj więcej...

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w krzeszowskiej bazylice, konferencje w Sali Rycerskiej klasztoru sióstr benedyktynek, posiłki w sali restauracyjnej Punktu Obsługi Pielgrzyma – tak wyglądały rekolekcje dla członków Żywego Różańca, jakie zorganizował w dniach 21-23 kwietnia w Krzeszowie moderator diecezjalny ks. prałat Marian Kopko.

Czytaj więcej...